top of page

ENGINYERIA FORESTAL

- Gestió i planificació forestal
- Assessoria Agro-Forestal
- Delimitació finques
- Desastres naturals
- Serveis Cartogràfics a mida
Gestió i Planificació forestal
 
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal PTGMF)
Plans Tècnics de Gestió Cinegètica
Direcció d’obra forestal   
Estudis viabilitat aprofitaments forestals
Plantacions producció fusta
Plantacions micorizades (tòfones)
 
 
 
Assessoria Agro-Forestal
 

Tramitació ajuts gestió forestal sostenible

Tramitació modificacions i actualitzacions cadastrals

Tramitació noves delimitacions de finques /canvi ús del sòl: rompudes, pastures, etc

Permisos i sol·licituds d’aprofitaments  d’aigua (pous).

Tramitació de permisos de tallada en zones influencia ACA

Assegurances incendis finques privades.

 

Delimitació de finques
 
Seguiment de termenats 
Modificacions cadastrals
Compra/venta de finques rústiques
Assessorament personalitzat de finques rúsitques
 
 
Desastres naturals
 
Plagues
Ventades
Incendis
 
Serveis cartogràfics a mida
 
 
 
Ancla 1

CONTACTE 

Per correu electrònic o per telefon

Si busca consultoria tècnica profesional, contacti amb nosaltres:

Plaça Nova, nº 14 Baixos, Prats del Lluçanès.

08513, Barcelona

jordi@sorodron.com

roger.ruizcarulla@sorodron.com

Tel: 671-093-907

Tel: 669-057-401

¡Tus datos se enviaron con éxito!

bottom of page